Genealogické informace

Největší cenu mají informace které jsou spolehlivé a lze je doložit nějakým konkrétním dokumentem. Například rodným, oddacím, úmrtním listem. Zájímají mě kopie těchto dokumentů v elektronické podobě, hlavně u starších generací (prapředci, dědečci, babičky, atd). Mohou být i ve špatné kvalitě, ale tak, aby se daly číst. Stačí i ofocení digitálním fotoaparátem. Dále mě zajímají kopie historických fotografií s popisem osob. Budu vděčný za jakékoliv informace, které jsou zde uvedeny.

Nejdůležitější data, která tvoří osnovu stromu:

Méně důležitá data, která usnadňují pátrání:

Nepodstatné data, ale pro úplnost kroniky...

Poznámky k ochraně Vašeho soukromí